นโยบายการรับประกันสินค้า

- ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้าแตกหักเสียหาย (จากการผลิตหรือขนส่ง) ภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากได้รับสินค้า
- การเคลมสินค้าจะเป็นการซ่อมเท่านั้น!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นพาร์ทใสหลังซ่อมจะยังเห็นรอยต่ออยู่ หากดีคอลเสียหาย ไฟมีปัญหา พาร์ทใสแตกหักหรืออุปกรณ์ไม่ครบจะไม่สามารถเคลมได้ (กรณีนี้ไม่ค่อยมีเกิดขึ้น) เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้ามือ 1 ไม่เคยแกะกล่อง และถูกส่งออกจากทางค่ายผู้ผลิตมาเป็นเวลานาน ทำให้ทางร้านไม่สามารถขอพาร์ทใหม่จากทางค่ายผู้ผลิตได้แล้ว
- ทางร้านของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าจากบุคคลที่สาม (บุคคลที่ลูกค้านำสินค้าไปขายต่อ) ทุกกรณี
- การเคลมสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งคลิปวีดิโอหลักฐานการแกะกล่อง "ครั้งแรก" ให้กับทางร้าน (ต้องเป็นคลิปที่ต่อเนื่อง ไม่มีการขาดตอน) กรณีที่ไม่มีคลิปวีดิโอ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและรับเคลมสินค้าตามดุลยพินิจของทางร้านเท่านั้น
- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมกล่องของสินค้าทุกกรณี ทั้งกล่องน้ำตาล กล่องสี และกล่องโฟม

นโยบายการจัดส่งสินค้า
- ทางร้านจะจัดส่งสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าแจ้งชำระเงิน

Registering for this site allows you to access your order status and history. Just fill in the fields below, and we'll get a new account set up for you in no time. We will only ask you for information necessary to make the purchase process faster and easier.
เข้าสู่ระบบ