Youtube

MAY MDUCKIIZ

IN STOCK!!

Daenerys Targaryen By Black Pink studio

13,900 ฿

Daenerys Targaryen 🔥By Black Pink studio

🌈Daenerys Targaryen
📏ขนาด : W36 * D29 * H46 cm
👑Scale : 1/5
💰ราคา : 13,900 THB THB รวมส่ง‼

!!โปรดอ่านก่อนสั่งซื้อ!!
สินค้าเป็นมือ 1 ไม่เคยแกะ
เนื่องจากของมาถึงนานแล้ว หากอุปกรณ์ไม่ครบ จะไม่สามารถขอชิ้นส่วนจากทางค่ายได้แล้ว หรือถ้ามีเอฟเฟคพาร์ทใสหักจะไม่สามารถขอชิ้นใหม่กับทางค่ายได้ การเคลมสินค้าจะเป็นการส่งซ่อมกับทางร้านเท่านั้นค่ะ

Zenitsu By G5 Studio

2,600 ฿

Zenitsu 🔥 By G5 Studio

🌈Zenitsu
📏ขนาด : H 10 cm
👑Scale : WCF
💰ราคา : 2,600 THB รวมส่ง‼

!!โปรดอ่านก่อนสั่งซื้อ!!
สินค้าเป็นมือ 1 ไม่เคยแกะ
เนื่องจากของมาถึงนานแล้ว หากอุปกรณ์ไม่ครบ จะไม่สามารถขอชิ้นส่วนจากทางค่ายได้แล้ว หรือถ้ามีเอฟเฟคพาร์ทใสหักจะไม่สามารถขอชิ้นใหม่กับทางค่ายได้ การเคลมสินค้าจะเป็นการส่งซ่อมกับทางร้านเท่านั้นค่ะ

กล่องสุ่ม Dimoo Homebody By POP Mart

3,490 ฿

กล่องสุ่ม Dimoo Homebody 🔥 By POP Mart

🌈 กล่องสุ่ม Dimoo Homebody
💰ราคา : 3,490 THB รวมส่ง‼

!!โปรดอ่านก่อนสั่งซื้อ!!
สินค้าเป็นมือ 1 ไม่เคยแกะ
เนื่องจากของมาถึงนานแล้ว หากอุปกรณ์ไม่ครบ จะไม่สามารถขอชิ้นส่วนจากทางค่ายได้แล้ว หรือถ้ามีเอฟเฟคพาร์ทใสหักจะไม่สามารถขอชิ้นใหม่กับทางค่ายได้ การเคลมสินค้าจะเป็นการส่งซ่อมกับทางร้านเท่านั้นค่ะ

PRE-ORDER NOW!!

Pre-Order Now!!

One Piece (1239)

Naruto (379)

Marvel (138)

Kimetsu no yaiba (294)

Dragonball (313)

DC (100)

Bleach (82)